Helgonagården 4:2

Från bevaringsprogram
Helgonagården 4:2
Helgonagarden 42.png
Helgonagården 4:2
Information
AdressGetingevägen 42
Byggnadsår1913
ByggherreLantbrukare Emil Dahlgren
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Bostadshuset i rött maskinslaget tegel har valmat sadeltak med utskjutande takfot och profilerade bjälkändar. Takets ursprungliga pappbeklädnad har ersatts med eternitplattor. Centralt placerad entré med hög trappa och vid gatufasadens ena sida en frontespis med en putsad blindering för byggnadens namn. Oljade fönster- och dörrsnickerier av modern typ. Från början fanns en lägenhet på bottenvåningen och ett rum på vinden. Takkupan mot gården tillkom 1927 då en lägenhet inreddes på vinden. Lagården i två våningar på den inre delen av tomten är troligen samtida med gathuset. Byggnaden är klädd med röd locklistpanel utom bottenvåningens nordgavel som är utförd i rött maskinslaget tegel. Bottenvåningen inreddes 1927 till garage.