Halvstopet 2

Från bevaringsprogram
Halvstopet 2
P1000021.JPG
Halvstopet 2
Information
AdressSödra Järnvägsgatan 6
ByggnadsårFörmodligen kring 1900 (någon gång mellan 1899 och 1911 anger Bevaringsprogrammet 1988, samma källa anger tillbyggnad åt gården 1967)
ByggherreMöjligen Hagström vid tillbyggnaden 1967 (uppgift från Bevaringsprogrammet 1988)
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Halvstopet 2 hör också till det tidiga stationssamhället. Enligt taxeringsbesked så ska fastigheten vara från 1929, men fotografier från början på 1900-talet visar en byggnad på fastigheten. Kartmaterial finns likaså i form av Hushållssällskapets karta från 1912 som visar bebyggelsen i kvarteret som färdig. Byggnaden är troligtvis uppförd i samband med järnvägens anläggande.

Byggnadens funktion idag med bostad och verksamhet går igen historiskt. Tidigare har det varit speceriaffär, möbelaffär, leksaksaffär, sytillbehörsbutik, kontor, blomsteraffär, kosmetik och hundtrimning i lokalen. Byggnaden har utökats över tid, med takkupa och fronton från början av 1900-talet samt tillbyggnad åt söder med källare i vinkel 1967. Under 1980-talet har det även byggts ett garage.

Byggnaden är uppförd i ett plan med inredd vind, under hälften av det äldre huset finns källare. Sockeln är slätputsad och målad i grått. Troligtvis är grunden, och därmed även delar av sockeln, gjord av natursten i den äldre delen och av gjuten betong i tillbyggnaden. Sockeln är genomgående slätputsad och gråmålad. Huset är byggt med fullmurade väggar och fasader av rött tegel. Fasaderna på både bostadshuset och garaget är nyligen slätputsade och vitmålade. Fönsteromfattningar, dörromfattningar och hörnen är slätputsade och gråmålade på hela byggnaden. Gavelröstena är täckta av locklistpanel som är strukna i vit färg. Sadeltaket är täckt med rödfärgade och tvåkupiga betongpannor på bostadshuset. Ett flackt sadeltak med tjärpapp täcker det tillbyggda och friliggande garaget. Fönstren är bytta till sentida pivothängda tvåglasfönster bortsett från källarfönstret i den äldre delen samt verksamhetens skyltfönster. Källarfönstret är av gjutjärn med små glas. Entrédörrar till bostaden är även dessa utbytta mot sentida träimitations plåtdörrar i grått med sido- och överljus mot vägen och glasparti mot gård. Entrén till verksamheten har bröstningen över hörnet vilket också är en sentida konstruktion. Dörren är även den sentida. Entrétrapporna är gjutna av betong, den som leder till bostaden är klädd med granitskivor.

Trädgården är till största delen grästäckt med ett fruktträd planterad mellan gårdsflygeln och garaget. Här finns även en rabatt avgränsad med kallmurade betongstenar. Gångar är satta med sentida betongplattor. Vitmålat träplank med dörrar omger trädgården. I 1988-års inventering anges att det finns ett äldre uthus i rött tegel med gjutjärnsfönster.