Gyllenlädret 12

Från bevaringsprogram
Gyllenlädret 12
AdressRingaregården 4
Byggnadsår1958-1959
ByggherreByggmästare Martin Greco
ArkitektOxie Arkitekt Wesrman & Sten Samulsson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

(Gyllenlädret 6, Gyllenlädret 7, Gyllenlädret 8, Gyllenlädret 9, Gyllenlädret 10, Gyllenlädret 11, Gyllenlädret 12, Gyllenlädret 13, Gyllenlädret 14, Gyllenlädret 15)


Detta är ett kedjehusområde bestående av sammanlagt 10 hus, 5 på var sida om gatan sammanbyggda med varandra genom garagen.Husen är uppbyggda av maskinslaget gult tegel lagt i löpförband och vilande på en svart tjärad siporexgrund. Dessa 1 1/2-plans husen har i gavelspetsarna mot gatan balkongloggior med grönmålade snickerier. Bostadshusen har tak täckta med 2-kupigt rött taktegel medan garagen har platt papptak som tjärats svart. I övrigt är snickerierna bevarade tidsenligt för slutet av 1950-talet dvs. 1-lufts kopplade vita fönster och massiva bruna dörrar med inglasningar. Garageportarna är slagportar i stående brunlaserade panel.