Gladan 2

Från bevaringsprogram
Gladan 2
5.jpg
Gladan 2
Information
AdressKvarngatan 1
Byggnadsår1940-1950-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Bostadshuset är uppfört i ett och ett halvt plan i inredd vind med källarvåning. Det står på en slätputsad och omålad sockel med vitmålade enluftsfönster i trä med överhängning. Fasaderna är klädda med rött hålkälstegel i blixtförband med indragna vågräta fogar och en utdragen dörromfattning och profilerad, utdragen gesims. I gavelröstet finns en gjuten balkong med vitmålat järnräcke täckt med korrugerad vitmålad plåt. Sadeltaket är täckt med enkupiga och falsade lertegelpannor med fogade nockpannor samt en murad skorsten med rödmålad plåthuva placerad i nock. Båda takfallen har takkupor med rödmålade och plåtklädda fasader. Fönstren i vitmålat trä är i två eller flera lufter med sidohängning, några är ursprungliga andra är sentida. Entrépartiet har en gjuten och snedställd betongtrappa med sjöstensplattor som slitskikt samt ett svartmålat järnräcke. Entrédörren är sentida och av brunmålat trä med glasparti och altandörren är också av brunmålat trä med glasparti med fasta spröjsar.

Garaget är uppfört på 1970-talet på en gjuten betongsockel. Fasaderna är klädda med rött tegel i löpförband och vitmålade och slätputsade siporexskivor. Gavelröstena är klädda med brunmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med enkupiga lertegelpannor med profilerade vindskivor. Fastigheten är omgärdad av ett trästaket på murade tegelplintar med gjutna kronor. Gångarna och uppfarten är plattsatta med betongstenar. Trädgården är till största delen grästäckt med rabatter utmed gärdet och fasaderna, planterade med bland annat rododendron. Altanen är av trä.