Glädjen 6

Från bevaringsprogram
Glädjen 6
Gladjen 6.png
Glädjen 6
Information
AdressKyrkogatan 17, Lilla Gråbrödersgatan 2
ByggnadsårLilla Gråbrödersgatan 2: 1906
Kyrkogatan 17: 1910-1911
ByggherreLilla Gråbrödersgatan 2: konsul F. Arfvidsson
Kyrkogatan 17: Fastighets AB Lundagård
ArkitektLilla Gråbrödersgatan 2: 1904 Th. Wåhlin
Kyrkogatan 17: Fr. Fredriksson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Trapplopp vid Lilla Gråbrödersgatan 12.
Detalj i trappa.

Hörnfastighet i fem våningar, uppförd i två etapper. Fasader i handslaget rött tegel med dekorativa inslag av natursten, mönstermurning samt band av vit- och brunglaserat tegel. Mittpartiet av fasaden mot Kyrkogatan har kvaderstensmur till två våningars höjd, inramas av två burspråk och kröns av en segmentformad fronton.

Ett hörntorn med spetsig kopparklädd tornhuv accentuerar byggnadens höjd och mäktighet.

Interiör

Trapphus och lägenheter har till stor del ursprunglig inredning, närmast av jugendkaraktär. Entrén vid Lilla Gråbrödersgatan har gjutjärnstrappa med steg av marmor, smidesräcke med skulpterade stolpar (solros) samt ådrade entrédörrar. I lägenheterna finns vackra takstuckaturer, kakelugnar, paneler och halvfranska döbattangdörrar.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Ett påkostat flerfamiljshus med hög grad bevarade detaljer och utförande från byggnadstiden, få hus i Lund kan fortfarande uppvisa ursprungliga fönster och skiffertak med plåtbeslagning och kopparbeslagning. Taken innehåller skorstenar åt gården. Trapphusen är placerade i flyglar utspringande från huvudbyggnaden. Fönstren i dessa flyglar är ursprungliga med blåst glas i träbågar infattade i korspost. Gårdsytan är asfalterad.