Gemaket

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök

År 1826 benämns detta område som åkerskifte till Genarp nr. 6. samt en reserverad plats längs med Sandvägen för skolhus på nuvarande tomr nr. 1 och 8. År 1871 genomförs ett arvskifte varvid detta område kom att ägas av lantbrukaren Jöns Simonsson med beteckningen 6:4. År 1900 genomförs en hemmansklyvning och området kom att tillfalla Hans Olsson som 6:23 samt att den reserverande skolhusplatsen försvinner. Vid en hemmansklyvning år 1918 är kvarteret fortfarande odlad åkermark.

År 1936 genomförs en avstyckning och gränsbestämmningen från stamfastigheten 6:94 och 6:113 bildas. Då finns redan ett hus byggt på 6:113 som hade tidigare fastighetsbeteckningen 6:90 tillhörande lantbrukaren Krister Nilsson och hans fru Alma. År 1954 upprättas en byggnadsplan för hela Genarp av arkitekterna Jaenecke och Samuelsson och då får Kv. Borggården sitt nuvarande utseende. Planen fastställdes år 1960. Under åren 1959-1964 bebyggs övriga kvarteret med små tegelklädda hus.

Fastigheter