Gasverket 6

Från bevaringsprogram
Gasverket 6 Fd. del av Gasverket 2
Gasverket 2.pngGasverket 3 gasverksgatan 2.png
Gasverket 2. Trollebergsvägen 5 till vänster i bild. Foto 1981.
Information
AdressTrollebergsvägen 5, Gasverkstagan 2
ByggnadsårTrollebergsvägen 5: 1890. Gasverksgatan 2: 1931
ByggherreTrollebergsvägen 5: Murargesällerna Carl Johan Krook och A.J. Anderberg. Gasverksgaran 2: Tekniska verken
ArkitektGasverksgatan 2: Th. Wåhlin
Kulturhistorisk värderingTrollebergsvägen: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. Gasverksgatan: Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Gathus
Gårdshus

Trevånings bostads-, kontors- och affärshus med fasad i rött maskintegel, brunmålade fönster med mitt- och tvärpost samt sadeltak med grå eternitplattor. Mot gården är huset murat i gult tegel och försett med gårdsflygel. Takgesims och under denna en rombfris. Fönsterbröstningar med strömskift och släta murade fält. I bottenvåningen inlagda tegelskift i grått tegel. Portgång med rusticering och småstensbeläggning. Väggarna målade med stiliserade bårder i grått och ockragult.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: gatuhus kulturhistoriskt värdefull byggnad, gårdshus kulturhistorisk miljö

Ett trevånings bostads- och kontorshus med senare inredd vind. Bottenvåningen är putsad och avfärgad röd. Äldre foto visar att bottenvåningen tidigare var i tegel. I västra delen finns ett par butikslokaler samt en körport. I östra delen finns en sentida entré med glasparti i grönmålat aluminium under skärmtak belagt med grön plåt. Fasaden i de två övre våningarna består av röd tegel lagt med koppsidan utåt i varje skift. Mellan varje våning finns tegelgesims och vid takfoten finns en dekormurad gesims. Gårdsfasaden är utförd i gult tegel i kryssförband. Sadeltaket är lagt med svart plåt i skivtäckning och i norra takfallet finns sex stycken sentida takfallsfönster och en hissöverbyggnad. Fönstren är sentida korspostfönster med vita snickerier. Körporten till gården har förnyade portblad i gatufasad men äldre spegelindelade portar åt gården. Körportens väggar är nedtill putsade i rusticerat utförande.

Gårdshuset är byggt i en våning med fasader i gult tegel i kryssförband. Sockeln är åt gården inte synlig men åt söder syns en hög sockel i grovhuggen hardebergasten. Pulpettaket är lagt med svart korrugerad plåt. Fönstren är sekundära tvåluftsfönster, målade i vitt. Gården är delvis satt med smågatsten och delvis asfalterad.