Garvaren 6

Från bevaringsprogram
Garvaren 6
Garvaren 6.png
Garvaren 6
Information
AdressMagle Lilla Kyrkogata 26
Byggnadsår1864
ByggherreIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshus av tegel och råsten i en våning med sadeltak och inredd vind. Fasaderna är slätputsade och vitmålade med avtrappad takgesims. Dörr och fönster mot gatan har släta, enkla omfattningar i nyrenässans. Brun parfyllningsdörr med överljus och framför den en trappsteg i rosa sandsten. Sexdelade bruna fönster. 1954 höjdes taket på gårdssidan så att huset har två våningar. I bottenvåningen en hög yttertrappa med enkelt järnräcke. Längs med hela ovanvåningen en balkong i brunlaserat trä.

Vid västra tomtgränsen finns ett gårdshus, byggt samtidigt med gathuset av tegel och råsten, inrett med två bostadsrum och ett kök. I väster och söder är det sammanbyggt med grannhusen, östsidan är slåtputsad, vit och har nygjorda brunlaserade fönster med sex och nio rutor. Taket är klätt med svart pannplåt och här finns en bred takkupa från 1972, klädd med brun panel och med samma slags fönster som i bottenvåningen.