Gästis

Från bevaringsprogram

Kvarteret Gästis omfattar idag en rad viktiga och omfattande byggnader längs Trekantens östra sida. Det är den stora, för sin tid typiska, skolbyggnaden som idag utgör ett allaktivitets-hus för boende och olika föreningsaktiviteter efter behövlig renovering under 1990-talets senare år, de nyrenoverade skjutsstallarna, gästgivarebyggnaden, dess annexbyggnad i medeltidsromantisk gestaltning samt omgivande modernt utformade cykelparkeringar intill busshållplatsen.

Fastigheter