Gärdet 14

Från bevaringsprogram
Gärdet 14
Gardet 14.png
Gärdet 14. Foto S. Hagblom
Information
AdressPrennegatan 11 (9 idag?)[nutidsuppdateras]
Byggnadsåromkr 1815, omb 1966

Detta hus är det äldsta i Nöden, uppfört 60 år innan stadsdelen i övrigt planlades och bebyggdes. Redan på 1700-talet låg här ett hus, som revs vid 1800-talets början. Ägare till tomten var då garvarefamiljen Wahlgren, som bedrev sin rörelse i gården 125 i kvarteret Glambeck. Ett nytt hus uppfördes ca 1815 av garverifaktor Wahlgren.

1850 ägdes byggnaden av rådman A Ripa och brandförsäkrades då för första gången. Den beskrivs: "Envåningshus, fristående på alla sidor, uppfört av bränd sten till ytterväggar, med tak av tegel och kalkunderstrykning, gavlar av korsvirke och bränd sten, skiljeväggar av korsvirke och obränd sten."

Idag har huset en spritputsad, vitmålad fasad. Takformen, med valmade gavelspetsar, har få bevarade motsvarigheter i Lund.