Foten

Från bevaringsprogram
Foten

Kvarteret omfattar en del av den mycket stora tomten 351 som förr tillhörde Jutamöllan. Frånsett mjölnaregården uppe vid Trollebergsvägen och själva möllan inom nuvarande kv Sparken var tomten obebyggd. År 1886 köpte Johanna Persson Jutamöllan av sin fader. Hon gifte sig med snickaren Per Jakobsson Palmqvist och strax före sekelskiftet började de förbereda en uppstyckning av området i byggnadstomter.

Det blivande kvarteret Foten lades ut, och indelades i sex tomter, i en plan år 1900. Tomterna såldes, och bebyggdes, under åren 1901- 04. De fyra något mindre tomterna köptes av olika arbetare medan en murare respektive en byggmästare uppförde de något mera påkostade husen på hörntomterna. Kvarterets östgräns, med sin lilla knäck, följer ännu tomten 351:s gamla gräns. Enligt stadsplanen 1907 var det tänkt att kvarteret skulle ha utökats något österut, in över grannlotten, fram till en planerad förlängning av Kanikgatan.

Fastigheter