Fjärilen 7

Från bevaringsprogram
Fjärilen 7
P1000438Fj7.JPG
Fjärilen 7
Information
AdressHumlegatan 14
Byggnadsår1986
ByggherreBritta Persson
ByggmästareW. Palmér
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000439Fj7.JPG

Avstyckad från Fjärilen 6 1968. Byggnaden är uppförd i ett plan med källarvåning. Den står på en gjuten och gråmålad betongsockel med vitmålade källarfönster i en luft och överhängning. Fasaderna är klädda i brunt tegel i löpförband med indragen fog och med vitmålad locklistpanel i gavelröstet och vid altanfasaden. Sadeltaket är täckt med svarta engoberade och tvåkupiga falspannor i betong med en tegelskorsten med plåthuva placerad mot nock. Vindskivor och solbrädor är svartmålade och plåtklädda. Entrépartiet har en betongstenstrappa och ett sentida skärmtak. Trädörren med glasparti är vitmålad. De vitmålade aluminiumfönstren är i en luft och har pivothängning.

Fastigheten är omgärdad av en låg betongstensmur och delvis även ett omålat trästaket med liggande brädor. Trädgården är till stor del plattsatt med betongstenar och delvis även grästäckt.