Fiskaren 5

Från bevaringsprogram
Fiskaren 5
Fiskaren 12 och 5.png
Fiskaren 12 och 5. Foto 1981.
Information
AdressLilla Fiskaregatan 15
Byggnadsårgathus obekant, omb 1899, 1907, 1934, gårdshus 1964

Envåningshus, ursprungligen med stomme av korsvirke och tegel. Kraftigt ombyggt, med butiksfasad från 1934.