Finn

Från bevaringsprogram
Finn

Kvarteret är beläget inom den sydöstra delen av Hyphoffslyckan som förr tillhörde jordegendomen Olshög. För den nordvästra delen av Hyphoffslyckan hade 1882 upprättats en plan över hur den med hjälp av två nya gator, Sölvegatan och Finngatan, skulle styckas upp till byggnadstomter. När villaboendet som ideal hade börjat bli allmänt i början av 1900-talet tog tomterna där snart slut. Ägaren till Olshög följde då efter och började stycka av tomter. En plan över hur Olshög skulle delas upp i kvarter upprättades 1907 av stadsingenjör A B Jakobsson, och där har kv Finn i stort sett getts den form det har idag. I söder enbart förlängdes Finngatan. Gerdagatan lades ut i förlängningen av en av Olshögs gränser. Pålsjövägen är en gammal markväg som ledde från staden och ut till Smörlyckan. I planen hade Jakobsson föreslagit att den skulle rätas, men så blev inte fallet utan den knäcker ännu mitt framför kv Finn. Det har även satt sina spår i Studentgatan som i sin västra del drogs så att den skulle möta den uträtade Pålsjövägen vinkelrätt. När den sista delen av Studentgatan lades ut stod det dock klart att Pålsjövägen aldrig skulle flyttas och Studentgatan fick istället ges en knäck så att den i alla fall skulle möta Pålsjövägen vinkelrätt.

1911-13 bebyggdes tre av tomterna vid Finngatan och Gerdagatan med påkostade villor, och 1925 hade den sista tomten sålts. Dagens tomtstruktur överensstämmer i stort sett med den ursprungliga, endast nr 11 är en senare avstyckning. För att få större trädgårdar hade två fastighetsägare köpt upp flera tomter, vilket medförde att dessa först senare har blivit bebyggda.

Aktuella Fastigheter

Tidigare Fastigheter