Fd Stg 52 och 53

Från bevaringsprogram
Fd Stg 52 och 53
Stg 52 53 gard.png
Stg 52 & 53 Gårdsfasad. Foto Stadsark.kont. 1964.
Information
AdressBruksgatan 7 och 5
Byggnadsår1877, rivet 1964
Byggherretimmerman Per Svensson (52) och timmerman Ola Jönsson (53)

Husen kallades för "Gråegård" och hade en gemensam fasadutformning. De var putsade med rundvälvda fönster på övervåningen, rikt profilerad gesims och skiffertäckta tak. De innehöll vardera tre 3:or och en 2:a med kakelugnar. Enligt nybyggnadsritningen skulle husen ha getts en påkostad gatufasad med bottenvåning i kvaderrustik och övervåning med pilastrar och försänkta fält i fönsterbröstningarna. Inne på gårdarna, parallellt med gathusen, uppfördes två likaledes sammanbyggda halvhus i en våning. Även de hade skiffertak och innehöll vardera två smålägenheter. På gårdarna fanns också klosetter.

Nybyggnadsritning till "Gråegård", stg 52 & 53.