Fd Stg 197

Från bevaringsprogram
Stg 197
Stg 197.png
Stg 197. Foto Stadsarkitektkontoret 1965.
Information
Byggnadsår1905, rivet 1965
Byggherrekvarnarrend. Jöns Jakobsson

Envåningshus med markerat hörntorn. Fasader i rött tegel med rika dekorationer i vitt tegel. Från början hade det fem smålägenheter, men relativt snart inrymdes en speceributik på hörnet. Huset köptes 1917 av handlare Ernst Malm, som 1928 även inredde en mjölkbutik. I gårdshuset från 1904 fanns 1917 tvättstuga och bageri.