Fd Stg 189

Från bevaringsprogram
Stg 189
Stg 189.png
Stg 189. Foto Stadsarkitektkontoret 1973.
Information
Byggnadsår1900, rivet 1973
Byggherrestationskarl J O Frank
Baksidan. Foto Stadsarkitektkontoret 1973.
Ritningsförslag stg 189 1899.

Tomten köptes 1898 av arbetare Per Jönsson. Han sålde den till lantbrukare Jöns Jakobsson som 1899 fick bygglov för ett hus med påkostade mönstermurningar och riklig snickarglädje i gavelspetsar och veranda. Det uppfördes dock aldrig. I stället byggdes ett litet putsat trähus med ett tvåvåningstorn på baksidan.