Fd Stg 187

Från bevaringsprogram
Stg 187
Stg 187.png
Stg 187. Foto Stadsarkitektkontoret 1973.
Information
Byggnadsår1898, rivet 1973
Byggherrearbetare Anton Andersson

Huset innehöll 2 r o k och var ett mindre halvhus längs den norra tomtgränsen. 1920 inreddes ytterligare en 2:a på vinden som då försågs med frontespiser.