Fd Medicinska kliniken

Från bevaringsprogram
Eskil 20
Medicinska kliniken.png
Fd Medicinska kliniken
Information
NamnFd Medicinska kliniken
Byggnadsår1915-18
ArkitektSalomon Sörensen
Fönster
Interiör

Byggnadskomplexet i rött tegel består av fyra längor som omsluter två gårdar, åtskilda av en femte länga. Mansardtak med svartglaserat tegel och trappad gesims. Sockel av prickhuggen granit. På bottenvåningen snarast kölbågade fönsteröppningar, i övrigt rakslutna. Varje fasad har sin individuella karaktär. Huvudfasaden mot söder har ett markerat mittparti med en bred, välvd frontespis och ett burspråk med inslag av mönstermurningar och granit. Därunder entrén med slutsten i granit. Fönsterna grupperade tre och tre utom mot fasadens kanter som har större fönsterpartier. På mellanvåningen har fönsternas avlastningsbågar getts en mera arbetad utformning.

På östfasaden två frontespiser och under den ena fanns tidigare två små öppna loggior med rundade bröstningar.

I nordfasaden, utförd i två våningar med sadeltak, markerar sig den östra och västra längan som hörntorn med mansardtak. Även mittpartiet, inrymmande en föreläsningssal i två våningar, har utformats som ett kraftigt framspringande tom med mansardtak.

Västfasaden har en friare fönstersättning. Mittpartiet markeras av en hög, välvd frontespis och på varje våning tre tätare placerade fönster som motsvarar de loggior som tidigare fanns där. I anslutning till dem mönstermurningar och granitkvadrar.

Från början hade byggnaden enkelsidiga korridorer som vette in mot gårdarna. På bottenvåningen fanns mottagnings- och polikliniklokaler, badavdelning m m. På 2:a och 3:e våningen låg åt söder sjuksalar. Åt norr på 2:a våningen laboratorie- och undervisningslokaler och på 3:e personalbostäder. Centralt i västflygeln fanns dagrum och framför dem öppna loggior, den översta med "härlig vidsträckt utsikt över Öresund". Den påkostade entréhallen har fått en del senare tillskott men ännu finns ett par granitkolonner, kassettaket, tidigare målat i olika färger, och det mönsterlagda golvet av sexkantiga klinker, s k mettlacherplattor, kvar. Även delar av väggarnas kakelbeklädnad, uppåt avslutad av en äggstavslist, är bevarad.

Den västra gården byggdes delvis igen 1957 efter ritningar av Stefan Hornyánszky och den östra efter ritningar av Sten Samuelsons arkitektkontor 1979. I början av 1970-talet byggdes huset om för Hudkliniken samt Hörsel- och Talvård. Troligen byttes de vitmålade, småspröjsade fönsterna ut vid samma tillfälle och ersattes med vitmålade perspektivfönster varvid delar av fönsterhålen fylldes igen med korrugerad plåt.