Fatet 2

Från bevaringsprogram
Fatet 2
Fatet 2.png
Fatet 2
Information
AdressHantverksgatan 35
Byggnadsår1924, omb 1978
ByggherreLunds stads drätselkammare
ArkitektJohn Anchert
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Huset tilläggsisolerades 1978 och kläddes in med gulmålad lockpanel efter ritningar av byggnadsingenjör Rolf Nilsson. Huset ligger med gaveln mot gatan, men var annars identiskt med det på nr 1. Det köptes 1928 av gasmästare A Franke.