Fasanen

Från bevaringsprogram
Fasanen

Kvarteret gränsar i norr till den säkert medeltida landsvägen mot Fjelie. Det är utlagt inom den del av Klosters Fälad som Sankt Peters Klosters Säteri 1793 erhöll i utbyte mot den mark (nu Bantorget) som säteriet ägde innanför stadsvallen. De av säteriets dagsverkstorp som låg på den bortbytta marken flyttades ut, och på en karta 1855 ligger tre arrendegårdar inom det område som motsvaras av kv Fasanen och av kv Bofinken väster om Fasanvägen.

Säteriets mark överfördes 1909 till ett fastighetsbolag som året därpå började stycka av byggnadstomter. Den första tomten i kvarteret såldes 1916 och bebyggdes året därpå. Första världskriget med efterföljande depression satte dock stopp för ytterligare försäljningar, men 1923-24 styckades de resterande tomterna av och bebyggdes (utom nr 5 som var utlagd till trädgård). Även den första villan på andra sidan av Fasanvägen tillkom samtidigt.

Fastigheter