Falken 17

Från bevaringsprogram
Falken 17
Falken 17.png
Falken 17
Information
AdressTrollebergsvägen 48
Byggnadsår1901
ByggherreGarvaregesäll Karl Pettersson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Fasader i rött maskinslaget tegel. Trappad gesims och strax därunder en enkel bjälklagsmarkerande list. Murade fönsterbänkar med sågtandslister. Över fönsternas avlastningsbågar band med omväxlande bruna och gula förbländetegel. Mittaxeln markeras av entrén och en frontespis med ett triangulärt fönster överst. Sadeltak med röda eternitplattor, tidigare pappklätt. Modern dörr och vitmålade fönster. Huset hade fyra smålägenheter och framför entrén en öppen veranda. Framför huset en halvcirkelformad buxbomskantad gång.