Fölet 2

Från bevaringsprogram
Fölet 2
FoletEtt8.jpg
Fölet 1 & 2
Information
AdressFredriksgatan 8
Byggnadsår1954
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Flerbostadshusen Fölet 1 & 2 är uppförda i två plan med vinds- och källarvåning. De står på slätputsade och omålade betongsockelar med tvåluftsfönster i brunmålat trä för ljusinsläpp till respektive källarvåning. Fasaderna är uppförda i rött (Veberöds)tegel lagt i munkförband med indragna balkonger och markerade trapphus med utdragna tegelstenar. En del av balkongerna har blivit inglasade och bottenvåningarna har uteplatser. Sadeltaken är täckta med enkupigt och falsat lertegel samt har sex stycken murade skorstenar med gjutna kronor i södra takfallet vardera. De vitmålade fönstren är sentida och i en luft med lös mittpost och pivothängning. Trapphusportarna har blivit bytta till brunmålade aluminium profiler.

Fastigheterna är delvis omgärdade av ett grönt nätstaket. De är till stor del grästäckta med inslag av planterade rader med buskar och träd. Uteplatserna i bottenvåningen är planterade efter den boendes behag. Byggnaderna ligger intill en parkyta som etablerades ungefär samtidigt.