Fölet 1 & 2

Från bevaringsprogram
Fölet 1 & 2
AdressFredriksgatan 6 & Fredriksgatan 8
Byggnadsår1952 respektive 1954
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Flerbostadshusen är uppförda i två plan med vinds- och källarvåning. De står på slätputsade och omålade betongsockelar med tvåluftsfönster i brunmålat trä för ljusinsläpp till respektive källarvåning. Fasaderna är uppförda i rött (Veberöds)tegel lagt i munkförband med indragna balkonger och markerade trapphus med utdragna tegelstenar. En del av balkongerna har blivit inglasade och bottenvåningarna har uteplatser. Sadeltaken är täckta med enkupigt och falsat lertegel samt har sex stycken murade skorstenar med gjutna kronor i södra takfallet vardera. De vitmålade fönstren är sentida och i en luft med lös mittpost och pivothängning. Trapphusportarna har blivit bytta till brunmålade aluminium profiler.

Fastigheterna är delvis omgärdade av ett grönt nätstaket. De är till stor del grästäckta med inslag av planterade rader med buskar och träd. Uteplatserna i bottenvåningen är planterade efter den boendes behag. Byggnaderna ligger intill en parkyta som etablerades ungefär samtidigt.