Expeditions- och förrådsbyggnad

Från bevaringsprogram
Gasverket 3
Gasverket 3 exp.png
Expeditions- och förrådsbyggnad. Foto 1981.
Information
Byggnadsår1890
ByggherreLunds stad

Envåningsbyggnad med gulgrå tegelfasader, uppfört som kolförråd och verkstad. Material, färgsättning och utformning i likhet med retort- och boställsbyggnaderna. 1926 gjordes en ombyggnad i västra delen för gaskylare. Norra långsidan utökades 1939 och 1948 med lokaler för kompressor och regulatorstation respektive transformator.

Inom den gamla gasverkstomten ligger även en kontorspaviljong, från 1964, ett garage samt en förråds- och verkstadsbyggnad. De två äldre gasklockorna norr om retorthuset är rivna sedan några årtionden medan den yngre klockan väster om boställshuset revs 1979.