Duvan 5

Från bevaringsprogram
Duvan 5
P1000546.JPG
Duvan 5
Information
AdressAlmgatan 16
Byggnadsår1962
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000545.JPG
P1000547.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och källarvåning, samt tillbyggt med garage i ett senare skede. Den står på en slätputsad och gråmålad sockel med enluftsfönster i gråmålat trä. Fasaderna är klädda med rött Veberödstegel lagt i löpförband. Sadeltaket är täckt med rödfärgade, tvåkupiga och falsade betongpannor och har ett takfönster i västra takfallet klätt med svartmålad plåt. Enluftsfönstren i trä är blåmålade och pivothängda samt i varierande storlek. Entrépartiet har en markerad och mönstermurad omfattning och trädörren med glasparti är brunmålad. Tillbyggnaden har i stort sett samma utförande som bostadshuset, men har ett flackt tak med brunmålad panelklädd takfot. Garaget har rödmålad fasspontspanel som fasadbeklädnad med svartmålade foder- och hörnbrädor. Det har även ett flackt tak med likadan takfot som tillbyggnaden.

Fastigheten är omgärdad av häckar. Trädgården är anlagd och har stora grästäckta ytor såväl som planterade ytor av prydnadsväxter. Det står även två lövträd på fastigheten. Uppfarten och gångarna är plattsatta med betongsten.