Duvan 2

Från bevaringsprogram
Duvan 2
P1000558.JPG
Duvan 2
Information
AdressSödra Järnvägsgatan 30
Byggnadsår1961, uppskattningsvis enl. inventeringsgruppen
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000557.JPG
P1000559.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning och fristående garage. Den står på en slätputsad och gråmålad sockel med brunmålade enluftsfönster i trä med överhängning. Fasaderna är klädda med rött Veberödstegel lagt i löpförband. Sadeltaket är täckt med enkupigt och falsat lertegel (Veberöds DH och nock) och har i södra takfallet en murad skorsten med rödmålad plåthuva och i norra ett takfönster täckt med rödmålad plåt. De brunmålade träfönstren är i en till två lufter och i varierande storlek. Entrépartiet har en profilerad, markerad och mönstermurad omfattning. Trädörren är sentida, grönmålad och har glasparti med fasta spröjsar och speglar. Garaget är klätt med svartmålad locklistpanel och sadeltaket är täckt med tjärpapp. Carporten i plåt är brunmålad.

Fastigheten är delvis omgärdad av ett svartmålat järnstaket och delvis av häck. En altan har bytts till i väster med avskärmande väggar av rödmålad betongsten på naturstenssockel. Uppfarten är asfalterad och norra delen av trädgården är grustäckt med en entrégång plattsatt med betongplattor samt två granar. Trädgården i söder är till stor del grästäckt med inslag av planterade prydnadsväxter.