Domus 5-8

Från bevaringsprogram
Domus 5-8
Domus 5-8.png
Domus 5-8
Information
AdressSankt Jörgens väg 2-8
Byggnadsår1948
Byggherrebyggnadsfirman Harry Karlsson & C:o AB
ArkitektJörgen Adler Nissen

På de fyra tomterna ligger fyra likadana villor i rött handslaget tegel. Byggnaderna har en sparsmakad karaktär och deras uttryck bygger på en säker hantering av volymerna och en omsorg om detaljutförandet. I ett indraget parti är entréerna belägna och däröver bärs taken upp av fernissade trästolpar. Garagen vid västgavlarna är dragna ända ut till tomtgränserna och bidrar till volymverkan liksom de höga markerade skorstenarna. På gavlarna möter murytan takteglet direkt utan någon förmedlande övergång. Sadeltak med långa, flacka, obrutna takfall. Enkel gesims. Dörrar med stora glas i fernissat ramverk. Vitmålade fönster, mot trädgårdarna större fönsterparti. På tre av husen vindflöjlar föreställande tupp, väderkvarn respektive en solros med duva inunder. Två av garagen har senare byggts till.