Desinfektionshus

Från bevaringsprogram
Paradis 51
Desinfektionshus.png
Desinfektionshus
Information
Byggnadsår1918
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Envåningshus i rött tegel omedelbart väster om gamla lungkliniken och tidigare sammanbyggd med denna genom en förbindelsegång. Huset har karaktären av en villa med hörnlisener och en frontespis i väster. Huset har en ursprunglig, blåmålad fynningsdörr med nio små fönster och överljusfönster. På vardera gaveln finns en större välvd pardörr. De smårutade fönsterna av varierande storlek är blåmålade. Sadeltaket är klätt med rött tegel och pannorna på gavelspetsarna är försedda med en liten dekoration. Huset var från början inrett med desinfektionsrum, avklädningsrum, tvättstugor, mangel och desinfektionsugn. Huset har sedermera använts som tapetserarverkstad.