Decilitern

Från bevaringsprogram

Decilitern är ortens minsta kvarter. Ett tidigare namn på kvarteret var Bilparken (enligt 1931-års stadsplan). Kvarteret är trekantigt och formas av vinkeln mellan Dalbyvägen och Södra Järnvägsgatan. En liten gata kallad Postgatan avgränsar kvarteret i öster. Det finns endast en byggnad i kvarteret. I 1988-års Bevaringsprogram betecknades huset på Decilitern 1 som ”Byggnad som ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö”. Gatumiljöerna Södra Järnvägsgatan och Dalbyvägen betecknades som ”Kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning

Fastigheter