Döbeln 7

Från bevaringsprogram
Döbeln 7
Dobeln 7.png
Döbeln 7
Information
AdressMårtenstorget 5
Byggnadsår1905
ByggherreAB Göteborgssystemet
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Affärs- och bostadshus i två våningar med inredd mansardvåniag. Torgfasaden i röd maskinslagen tegel har en hög sockel i släthuggen granit och ovanför denna är bottenvåningen klädd med råhuggen granitkvader vilken fortsätter runt de rundbågiga fönster- och dörröppningarna. I ovanvåningen har fönstren under- och överliggare av samma material och överst avslutas fasaden med en profilerad takgesims i släthuggen granit. Taket är täckt med rött "romerskt" taktegel.

När huset byggdes inreddes bottenvåningen som restaurang och entrén till denna gick genom den smalare av fasadens rundbågiga fönsteröppningar vilken har en volutförsedd portalomfattning i jugendstil. Denna hade sin motsvarighet i taket där det ursprungligen fanns två frontoner i samma stil, en större i mitten och en mindre på västra sidan ovanför den med järnsmidesgrind försedda körporten till gården.

1934 inreddes systembolagsbutik i bottenvåningen och samtidigt inreddes vinden. 1944 gjordes entré i fönstret längst i öster och samtidigt togs de jugendinspirerade takfrontonerna bort och ersattes med de nuvarande takkuporna.