Döbeln 4

Från bevaringsprogram
Döbeln 4
Dobeln 4.png
Döbeln 4
Information
AdressSkomakaregatan 12, Kiliansgatan 12
ByggnadsårSkomakaregatan 1854/1932,
Kiliansgatan 1968.
Gårdshus 1904
Byggherre1854, Akademiräntmästare C.J. Zetterström.
1904 Clara Wahlberg.
1968 Lunds Allmänna sjukkassa.
Arkitekt1932 Hänry Carlsson
1968 Birger Larsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Från gatan
Från gården

Hörnhus i två våningar med slätputsade, vitmålade gatufasader. Sockeln av gråmålad sten är profilerad. Mellan våningarna löper en plåtavtäckt list och den avtrappade takgesimsen är dekorerad med modiljonger på undersidan. Fönsterna är stickbåglga, sexrutade med tvärpost, blåmålade och har omfattningar i puts och i ovanvåningen blinderingar i bröstningarna. I västra delen av fasaden mot Skomakaregatan gjordes 1929 en ny entré med portik i sten och dörr i ljus fernissad ek med stort spröjsat överljus. Huset är avfasat i hörnet och sadeltaket är klätt med engelsk skiffer.

Huset vid Kiliansgatan är uppfört i tre våningar i röd tegel med mönstermurning. Sockeln är klädd med skiffer och sadeltaket med enkupigt rött tegel. På gården finns ett hus i två våningar med ateljé i ovanvåningen. Bottenvåningen är putsad och gulmålad och ovanvåningen är byggd i korsvirke med tegel och har snidade sparrhuvuden. Uthuset har valmat sadeltak med gult, enkupigt tegel.

Akademiräntmästare Zetterström byggde huset vid Skomakaregatan som bostad 1854. 1929 fanns butiker i bottenvåningen med en entré i det avfasade hörnet. Den stora porten i fasadens västra del byggdes till detta år och 1932 förlängdes huset med två fönsteraxlar mot väster. 1978 gjordes fönsterna om.

På tomten fanns tidigare även en verkstadsbyggnad utmed Kiliansgatan och ett uthus med tvättstuga och ett bostadshus på gården.

1904 ägdes tomten av Clara Wahlberg som lät uppföra tillbyggnaden till gårdshuset i två våningar med ateljé åt konstnären Sven Wahlberg. Det ursprungliga gårdshuset har senare rivits medan tillbyggnaden från 1904 är kvar. Verkstadsbyggnaden vid Kiliansgatan är också borta och på dess plats byggdes 1968 Lunds allmänna sjukkassas trevåningshus i röd tegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Kontorshus i tre våningar i rött mönstermurat tegel på sockel av svart skiffer, sadeltaket belagt med rött enkupigt tegel och kopparbeslagning. Indragen entré med glasade dörrar i rostfritt stål. Ursprungliga enluftsfönster i brunmålat trä. På gårdssidan senare tillbyggt hiss- och trapphus i brun plåt och röd tegel.

Övrigt: Interiör ej undersökt, gård med ateljé och tegelmur med rundbåge, gårdsytan asfalterad. Används för kommunal administration. Detaljbild fönster o dörr saknas. Detta är en av de mer sentida byggnaderna som försetts med beteckningen kulturhistoriskt värde.