Döbeln 1

Från bevaringsprogram
Döbeln 1
Dobeln 1.png
Döbeln 1
Information
AdressSvartbrödersgatan 1, Skomakaregatan 6
ByggnadsårSvartbrödersgatan 1855 och 1883.
Skomakaregatan 1856.
Gårdshus 1883
Byggherre1855 J. M. Jonsson,
1883 Handskmakare J. Melander
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhus i två våningar uppfört i tre etapper. Den norra delen av byggnaden utmed Svartbrödersgatan byggdes 1855 i bränt tegel av J.M. Johnsson och inreddes som bostad. Året därpå byggdes en flygelbyggnad utmed Skomakaregatan, även denna i två våningar av bränt tegel men med korsvirke i gårdsfasadens ovanvåning.

1883 fick huset vid Svartbrödersgatan en tillbyggnad mot söder och samtidigt byggdes ett gårdshus i tegel i tre våningar.

1923 inreddes butiker i bottenvåningen och stora, rundbågiga skyltfönster gjordes mot Svartbrödersgatan.

Fasaden mot Svartbrödersgatan är slätputsad i bottenvåningen. Hela hörnhusets gatufasad är gulmålad och har gördelgesims och takgesims med tandsnittsfris. Taket är klätt med enkupigt tegel, rött mot gatan och gult mot gården. Mot Skomakaregatan finns en tidstypisk, brun brädport med liggande panel och i denna en gångdörr. Skyltfönsterna är här av äldre typ. Fönsterna i gatufasadernas ovanvåningar och i gårdsfasaderna är fyreller sexrutade och brunmålade eller laserade.

Döbeln 1 port