Celsius 6

Från bevaringsprogram
Celsius 6
Celsius 6.png
Celsius 6
Information
AdressCelsiusgatan 4
Byggnadsår1944
ByggherreFru Anna Ågren m.fl.
ArkitektHänry Carlsson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Fasader i brunrött handslaget tegel. Flackt sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Symmetrisk gatufasad med centralt placerad dörr och däröver en balkong. De flankeras av mindre fönster dolda bakom ett i muren utsparat gallerverk. Vitmålade fönster, större mot gatan. Huset byggdes med fyra tvårumslägenheter. Vid södra gaveln uppfördes 1960 en något lägre tillbyggnad innehållande sovrum.