Carl Holmberg 8

Från bevaringsprogram
Carl Holmberg 8 Fd. Bytarebacken 20 och 21
Bytarebacken 20-21.png
Carl Holmberg 8
Information
AdressBangatan 4
Byggnadsårnr 20 1873, nr 21 1872, omb 1904, 1910, 1923, gårdshus 1923
ByggherreMurare H. Ekelund
Arkitekt1923 A. Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus, Bytarebacken 20
Gårdshus, Bytarebacken 20
Gårdshus, Bytarebacken 21

Två sammanbyggda trevåningshus (Carl Holmberg 8 & Carl Holmberg 9), uppförda 1872 och 1873 av muraren H. Ekelund. Byggnaderna har gemensam fasad i nyrenässans, slätputsad och målad gul. I fasadens mitt är en körport med järngrind. De sexrutade fönstren har kvaderimiterande omfattningar i låg relief, och mellan våningarna löper friser med tandsnittsornament, som återkommer i gesimsen. Bottenvåningen är förändrad med större skyltfönster och delvis förbyggd med en skyltpanel.

1923 skedde en större ombyggnad för inredning av ordenslokaler i tredje våningen och vindsplanet. Samtidigt uppfördes ett nytt gårdshus i östra tomtgränsen.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsflygel i tre våningar med delvis inredd vind. Fasaderna består av gult maskinslaget tegel i kryssförband med dekormurad takfot. Ett rundat utskjutande trapphus i östra delen. Fönstren är äldre spröjsade tvåluftsfönster målade i grått. Vindsvåningen förefaller förhöjd från ett pulpettak till ett brutet tak eller mansardtak, den vertikala ytan är klädd med svart plåt i skivtäckning. Gården är asfalterad och delvis bebyggd med förråd i en våning.