Carl Holmberg 6

Från bevaringsprogram
Carl Holmberg 6 fd. Bytarebacken 18
Bytarebacken 18.png
Carl Holmberg 6
Information
AdressBantorget 6A-G
ByggnadsårGathus 1885, omb 1905
flygel 1884
gårdshus 1884, 1929
Byggherre1885 Carl Holmberg
1929 Ernst och Tora Holmberg
Arkitekt1884 och 1905 Henrik Sjöström
1928 Aug. Stoltz
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Port
Interiör
Gårdshus

Trevåningshus med mansardvåning, uppfört av fabrikör Carl Holmberg som bostadshus samt utställnings- och försäljningslokal för verkstadsprodukter.

Den rikt modellerade putsfasaden har förebilder i fransk renässansarkitektur. Uppbyggnaden är symmetrisk med mittport och betonade sidpartier, framhävda genom parställda fönster med kraftiga segmentformade kornischer samt i mansardvåningen tornhuvsliknande takkupor. Mellanvåningens fönster är raka, övervåningens rundbågiga, samtliga inramade av pilastrar. Mellan våningarna löper kraftigt profilerat listverk och vid takfoten en ornamentfris. Det branta mansardtaket kröns av ett smidesräcke. 1905 tillkom två nya entréer i butiksfasaden.

Porten har smidesgrind och tunnvälvt, kassetterat tak, idag vitmålat men ursprungligen bemålat med stjärnor mot blå botten. Till gården leder en skulpterad port i nyrenässans.

På gården uppfördes 1929 ett vinkeibyggt bostadshus i två våningar med mansardvåning. Det inrymde smålägenheter samt bageri och cafékök. Samma år inreddes matsalar och café i en del av gathusets bottenvåning. Takmålningar från denna tid, troligtvis utförda av Filip Mansson, finns bevarade i den nuvarande restauranglokalen. De är dock dolda av ett nytt innertak.

Västra gårdsflygeln uppfördes redan 1884. Från samma år är det mindre halvhus, dar bland annat Lina Jonns och Per Bagges fotoateljéer varit inrymda.

Gathusets rika inredning är till stor del bevarad.

Trappans entrédörrar är ådrade och har etsat glas i dagerrutorna. I lägenheterna finns bland annat praktkakelugnar, ursprungliga helfranska dörrar, väggpaneler och profilerade taklister.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö (varför inte rött?)[bör kontrolleras]

Gårdshuset är uppfört i vinkel med två fulla våningar och inredd vind under mansardtak. Ursprungligen ska det ha innehållit bostäder, bageri och cafékök. Fasaderna är utförda i slät ljusgul puts med övre våningens fönsterbänkar markerade, en vit profilerad takfotsgesims avslutar fasaden. I norr är fasaden grå. Sockeln är slät och grå puts. Äldre ursprunglig spegeldörr med glas i överdel. De ursprungliga fönstren är utförda som spröjsade tvålufts med vita bågar och röda karmar åt söder, åt norr är fönstren helvita. Mansardtaket är belagt med röda enkupiga tegelpannor och förnyad plåtbeslagning runt kupor, i södra takfallet är plåtningen svart i norra är den röd. I översta takfallet ett lastintag med glasade dörrar och ett spel bevarat. Översta takfallet åt norr är belagt med röd plåt i skivtäckning. Gårdshuset är viktig och välbevarad del av den verksamhetsmiljö som byggdes upp kring Carl Holmbergs mekaniska verkstad under 1800- och 1900-talen.