Bytarebacken 17

Från bevaringsprogram

Coordinates: 55°42′15.26″N 13°11′19.39″E / 55.7042389°N 13.1887194°E / 55.7042389; 13.1887194

Bytarebacken 17
Bytarebacken 17.png
Bytarebacken 17
Information
AdressBantorget 4
Byggnadsår1899, omb 1943, 1961
ByggherreCarl Olof Holmberg
Arkitekt1898 Alfred Arwidius
Port
Balkong
Trappa
Väggmålning
Interiör

Trevåningshus med mezzaninvåning uppfört med privatpalats av fabrikör Carl Olof Holmberg.

I bottenvåningen inreddes butikslokaler medan de två övre våningarna utgjorde byggherrens bostad. Mellanvåningen var främst en representationssvit med salong och herrum mot gatan, galleri och matsal samt i flygeln kök. Den översta våningen inrymde sovrum och domestikrum.

1943 delades bostaden till två lägenheter, och i mezzaninvåningen inreddes 1961 ett arkitektkontor.

Byggnaden är ytterligt påkostad både exteriört och interiört, och den är i huvudsak bevarad i ursprungligt skick.

Enligt "Lunds stadsbild" är fasaden utförd med ett spansk sengotiskt palats som direkt förebild. I bottenvåningens kraftfulla bågform märks även ett inflytande från samtida amerikansk arkitektur.

Fasaden är utförd i grå sandstenskvader, i de nedre våningarna med ett regelbundet mönster av diamantliknande knoppar.

Bottenvåningens skyltfönster innefattas i en kraftig stickbåge och flankeras på ömse sidor av ingångar. Ytterdörren är fasettmönstrad, inramad av repstav, skulpterade halvkolonner och en krönande kölbåge. Den översta våningen avskiljs från mellanvåningen genom en list, och dess fasadyta är indelad av ett diagonalt rutmönster. Fönstren har kölbågsform. I fasadens mitt finns en smidesbalkong. Under det kraftiga taksprånget ligger en mezzaninvåning med små runda fönsteröppningar.

Interiör

Entrén har omedelbart innanför ytterdörren tre vitputsade kryssvalv och väggar beklädda med hög panel av rosenträ. Golvet är lagt med monstrade keramiska plattor och taket kassettindelat och målat i ett stiliserat blommönster.

Den svängda trappan löper i ett delvis utbyggt trapphus som belyses ovanifrån genom en glasad kupol. Det nr en gjutjärnstrappa med öppen spindel och steg och vilplan av vit marmor. Trappans gjutjärnskolonner och det smidda räcket är rikt utsirade med växtmotiv och målade i starka, klara färger med övervikt för grönt. De mjukt bågformade trappfonstren har smygpanel och blyinfattade, blommönstrade rutor. Samma jugendinfluerade dekor återfinns i dörrarnas dagerrutor och överljusfönster.

Representationsvåningens inredning är i stort sett oförändrad. Mot gatan ligger herrum och salong, båda med takfriser i jugend och helfranska dörrar. Hall och galleri är utförda i morisk stil med tak och väggar helt beklädda av små färgrika mosaikplattor av kakel. I galleriet finns även ett rikt dekorerat, blyspröjsat fönster med orientaliskt figurrnotiv i starka färger. Matsalen har hög ekpanel med hylla, och taket är kassettindelat och målat i naturalistisk stil med djur- och landskapsmotiv.