Brunius 3

Från bevaringsprogram
Brunius 3
Brunius 3.png
Brunius 3, foto: Inger Andersson 1983
Information
AdressMagle Lilla Kyrkogata 6, Laboratoriegatan 2
Byggnadsår1912
ByggherreByggmästare O.S. Andersson
ArkitektA.B. Jakobsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Trevånings bostadshus. Putsad sockelvåning med gul bandrustik. Övriga våningar rött mönstermurat tegel med bl.a. blinderingar på gavelspetsen mot Laboratoriegatan. I vinkel mellan huskropparna gjutjärnsbalkonger såväl ut mot gatan som på gårdssidan. Delade ursprungliga fyllningsdörrar med glas, nu grönmålade. Sadeltaket klätt med brun korrugerad plåt. 1981 sattes nya brunlaserade två- och treluftsfönster in. På 1800-talet låg det på tomten ett korsvirkeshus byggt 1793 samt ett stall även det i korsvirke.