Bromsen 2

Från bevaringsprogram
Bromsen 2
P1000483.JPG
Bromsen 2
Information
AdressSandgatan 20
Byggnadsår1920-1930-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med frontespis och kedjebyggt garage. Den står på en putsad och omålad sockel och fasaderna är uppförda i rött (Veberöds)tegel lagt i kryssförband med stickbågar ovan valven. Frontespisen har dessutom en profilerad gesims och gavelröstena är klädda med svartmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt och falsat lertegel samt en plåtklädd och svartmålad skorsten i västra takfallet. De sentida träfönstren är brunmålade och i en luft. Entrépartiet är placerat i frontespisen och har en snedställd samt putsad trappa täckt med skifferplattor. Trädörren med glasparti och sidoljus är sentida och vitmålad. Garaget är även det uppfört i rött tegel, men här lagt i löpförband. Takfoten är klädd med svartmålad panel och takfallet är flackt. Carporten är svartmålad och i plåt.

Fastigheten är omgärdad av ett omålat trästaket och trädgården är avskärmad från gatan av delvis en tegelmur med välvd entré och delvis av ett svartmålat träplank. Västra delen av fastigheten, mot gatan, är grustäckt med ett mindre antal planterade prydnadsväxter. Uppfarten och gångarna är plattsatta med betongsten.