Bromsen 11

Från bevaringsprogram
Bromsen 11
P1000509.JPG
Bromsen 11
Information
AdressAlmgatan 11
Byggnadsår1959-60. Tillbyggt garage och altan 2006
ByggherreByggmästare från Dalby
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000510.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med inredd vind och med källarvåning. Fastigheten är tillbyggd med garage och bostaden tillbyggd i söder. Bostadshuset står på en slätputsad och ljusgråmålad sockel och fasaderna är klädda med rött Veberödstegel lagt i löpförband. Sadeltaket är täckt med enkupigt och falsat lertegel samt har ett takfönster i en luft som är inklätt i svartmålad plåt. Träfönstren är i en luft och vitmålade. Entrépartiet har en markerad och profilerad omfattning samt en sentida vitmålad trädörr med glasparti. Källarvåningen har även den en entré med betongtrappa med svartmålat järnräcke och en gråmålad trädörr. Garaget har slätputsade och vitmålade fasader och en vitmålad carport i plåt.

Fastigheten är omgärdad av nätstaket och häck. Uppfarten är plattsatt med betongsten och gångarna är grustäckta. Rabatter är placerade utmed gången och fasaderna och de är planterade med prydnadsväxter. Ytterligare rabatter, planterade med prydnadsväxter, finns utspritt i trädgården och övriga ytan är grästäckt.