Brännan 23

Från bevaringsprogram
Brännan 23 Fd. Stora Råby 33:5
Stora raby 335.png
Stora Råby 33:5.
Information
AdressLars Christers väg 1
Byggnadsår1886, gårdshus 1913
ByggherreArbetare L. Christersson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Stora Råby 33:5
Interiör. Foto Claes Wahlöö/Kulturen 1986.
Detalj.

Boningslängan hade ursprungligen synligt fasadtegel, men blev senare vitkalkad och har sedan en renovering 1986 en vit, kvastad puts. I gavelspetsarna lockpanel. Sadeltak med rött tegel, tidigare papptäck och dessförinnan spåntäckt. Utskjutande takfot, på gavlarna med en mönstersågad list, som tidigare förmodligen har gått mot huset. Listen har samma utseende som den på Stora Råby 33:3. Rakslutna 2-lufts 6-ruts fönster i stickbågiga öppningar. Centralt placerad entré. Mot gården ett murat vindfång som ersatt en veranda med snickarglädje. Den västra delen av huset skall från början ha varit stall och slaktbod.

Gårdshuset skall ha uppfö1ts 1913, sedan en tidigare ekonomibyggnad parallell med gathuset brunnit ned. Även det har en vit kvastad puts och sadeltak med rött tegel. Mot gården en centralt placerad frontespis och på gaveln mot gatan en entré flankerad av två smala fönster. I syddelen fanns ett rökeri och ett styckningsrum, medan norddelen i senare tid har hängt ihop med bostaden i gathuset. 1986 byggdes huset om till en lägenhet och garage i syd.

Angående Christerssons slakteri se Avstyckningar från nr 3.