Brädgården 7

Från bevaringsprogram
Brädgården 7
Bradgarden 7.png
Brädgården 7
Information
AdressClemenstorget 12, Spolegatan 2
Byggnadsår1902-03
ByggherreTimmerhandlare N P Lennartsson, 1975 Fast AB Sulcus
ArkitektHenrik Sjöström, 1975 Fritz Jaenecke arkitektgrupp AB
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Gatufasader i rött maskinslaget tegel med mönstermurningar i gult förbländetegel och cementdekorationer. Bottenvåningen har getts en extra tyngd genom en kraftig artikulering och murade band. Uppåt avslutas den av en fris med växtornament och en list av formtegel. Formtegel har även använts i kornischerna över fönsterna på andra och tredje våningen. Det kupolförsedda hörntornet, med sina tre flankeringstorn, markeras nedåt i fasaden av bl a ornamentplattor varav de nedre är dekorerade med människohuvuden. Vid sidorna balanseras tornet av frontespiser. Även fasadernas mittlinjer markeras av frontespiser och rader av balkonger med dekorativa järnräcken. Mellan frontespiserna finns mindre takkupor som kröns av voluter och järnspiror. På flera ställen i fasaderna ingår mindre formpressade dekorplattor och snäckornament. Åt Clemenstorget finns en skulpterad entredörr med högt överljusfönster och åt Spolegatan en likaså skulpterad port försedd med ett fönster med dekorativt järngaller. Takets beklädnad av mönsterlagda cementplattor har bytts ut mot korrugerad plåt. De ursprungliga fönsterna finns bevarade åt gårdssidan, men är bytta i gatufasaderna. Ursprungligen innehöll huset fyra lägenheter per våningsplan. På vinden inreddes en ateljévåning som har bebotts av konstnärerna Anders Trulsson och Johan Johansson. Vid en större invändig ombyggnad 1975 revs en gårdsflygel längs den norra tomtgränsen och de större lägenheterna delades. Av ursprungliga inredningsdetaljer är en del stuckaturer och snickerier bevarade medan merparten av de 78 kakelugnarna är utrivna. Även trapphuset har genomgått vissa förändringar, men trappräcket av gjutjärn, bitvis rikt dekorerat med blomsterornament, är bevarat. Järnbalkarna som bär trappan är prydda med små rosetter.

I gatufasaderna finns influenser från renässansen.