Boställshus för ekonomibetjäningen

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Bostallshus.png
Boställshus
Information
Namn15 Boställshus för ekonomibetjäningen
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1899-1900
ArkitektAxel Kumlien

Byggnad i rött maskinslaget tegel med en i det närmaste kvadratisk plan. Valmat mansardtak med svart skivplåt, ståndränna och takkupor. Äldre stickbågiga, vitmålade fönster med murade fönsterbänkar. I murytan har de veltikala fogarna gjorts utstående med ett halvcirkelformat snitt. Påkostad gesims med inslag av profiltegel. Trapphuset med entré avspeglar sig i fasaden som ett kraftigt framspringande, förhöjt mittparti. På motsatta fasaden en motsvarande mittrisalit.

I huset fanns från början såväl 2-rums familjebostäder som enkelrum för ogifta. Så småningom kom den ogifta kvinnliga personalen att dominera varför det kom att gå under namnet "Nuckebo". Numera används huset som kyrkolokal.