Borgen

Från bevaringsprogram

År 1826 benämns detta område som åkerskifte till Genarp nr. 6. samt den del tillhörande Genarp nr. 5 motsvarande borden 7-11, Husmanslotter nuvarande borden 12-21 samt ett soldattorp på nuvarande borden 22-23. År 1870 genomfördes en arvskifte efter den avlidne Per Olsson, varvid den del av Kv. Borgen som kom att ligga under fastighetsbeteckningen Genarp nr. 6, delas mellan Lantbrukarna Nils Persson som erhöll 6:2 samt Anders Henriksson som erhöll 6:3 som arv. Vid en delning år 1878 ändrades fastighetsbeteckningen på 6:2 till 6:13 och kom att ägas av handlaren J.E. Edlund. en hemmansklyvning genomförs år 1923 utav 6:3 då tillhörande Lars Christoffersson alltsedan år 1881. Tre bebyggda tomter erhåller nya fastighetsbeteckningar nämligen 6:34 och 6:98 tillhörande fabrikör Axel Nilsson (Nuvarande Borgen 1 och 2). 6:97 tillhörande snickare Jöns Svensson (Nuvarande Borgen 3), 6:104 tillhörande lantbrukaren Jacob Persson (Nuvarande Borgen 4) samt 6:100 tillhörande Lars Christoffersson (Nuvarande Borgen 6:100, 25 och 26) som vid den tiden var endast bebyggd på nuvarande Borgen 25. År 1947 genomfördes ett skifte med gränsbestämmning av 6:13 mellan fabrikör A.W. Nilsson, järnhandlare Karl Erik Nilsson, änkan Kerstin Nilsson, fru Alma Nilsson och Genarps kommun.

Vid den tiden var endast Borgen 24 bebyggd var det fanns en järnhandel invid Bygatan och en möbelfabrik i de bakomvarande byggnaderna. Denna bebyggda tomt fick vid detta skifte en ny beteckning nämligen 6:128. Övrig ängsmark fick beteckningen 6:127. År 1957 avstyckades en ny tomt från 6:127 för ny bebyggelse längs med nuvarande Kyrkovägen nämligen 6:138. År 1960 då man fastställde den övergripande byggnadsplanen över Genarp var varken Borgen 5, 6 eller 26 bebyggda. En större bebyggelse genomfördes inom kvarteret Borgen först år 1963, då det nuvarande ålderdomshemmet byggdes på 6:100 och 6:127 och de gamla ängsmarkerna försvinner definitivt ifrån Genarps centrala delar.

Fastigheter