Bommen 22

Från bevaringsprogram
Bommen 14 Fd. Bommen 5
Innergård
Portgång
Bommen 14
Information
AdressPrennegatan 23A
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Prennegatan 23

Envåningshus med frontespis mot gatan. Fasaden målad med gulvit plastfärg. Två entréer med brunmålade pardörrar, sexrutade fönster med brunbetsade bågar. Sadeltak täckt med svart korrugerad plåt.

Fd. Bommen 5

Två gårdshus uppförda som halvhus i norra och södra tomtgränserna, båda är inredda till bostadshus. I huvudbyggnaden mot öster har fönster satts igen i anslutning till porten mot gatan. Gårdshusen i norra tomtgränsen är putsade rosa. Det östra av de två har en grå putsad sockel medan det västra saknar synlig sockel. I den östra högre delen finns originalfönstren kvar, vilka är 2-lufts med spröjs, brunmålade. Dörrarna i den västra byggnadsdelen är sekundära lackade trädörrar, och även fönstren i denna del verkar sekundära. Båda byggnadsdelarna har pulpettak, den västra är täckt med svart papp medan den östra har bandtäckt, svart plåt.

Gårdsbyggnaden i södra tomtgränsen har en vit putsad fasad och en svart putsad sockel. Taket har svart, bandtäckt plåt. Det finns fem takkupor, vilka inte är original, utan kan ha tillkommit efter 1980-tal. Fönstren är av äldre typ med spröjsade bruna tvåluftsfönster. Dörrarna är sekundära paneldörrar.