Blekhagen 4

Från bevaringsprogram
Blekhagen 4
Blekhagen 4.png
Blekhagen 4
Information
AdressMagle Lilla Kyrkogata 14, Stora Tomegatan 11
Byggnadsår1839 omb. 1920
ByggherreStadsnotarie J. Göransson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Envåningshus i tegel med sadeltak klätt med rött enkupigt tegel. Gatufasaden gul, slätputsad. Gaveln spritputsad. Sidopartier har vit bandrustikomfattning kring fönster respektive dörr. I entrén en gröngrå pardörr med liggande profilpanel och ursprungligt vred, samt ett överljusfönster.

Gathuset var 1860 inrett med sex boningsrum och tre kök. Mindre ingrepp har under 1800-talets lopp och under 1900-talets början skett interiört. Huset utgör nu enfamiljsbostad, ännu kvarstår betydande delar av den ursprungliga rumsindelningen. Träverandan på trädgårdssidan tillkom vid en ombyggnad 1920.

Gårdshuset längs Stora Tomegatan byggdes samtidigt med gathuset och var ursprungligen inrett till stall. Huset är byggt av korsvirke med svarttjärad timra och med gula slätputsade fack. 1920 gjordes en ombyggnad då husets tidigare raka gavlar valmades. Huset inreddes som kök och en förbindelsegång med gathuset gjordes i samband med detta.

Blekhagen 4 interiör