Björnen 8

Från bevaringsprogram
Björnen 8
P1000666.JPG
Björnen 8
Information
AdressSödra Järnvägsvägen 44
Byggnadsår1963-1964
ByggherreByggherre Fisher
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000667.JPG

Byggnaden är uppförd i ett plan med källarvåning och kedjebyggt garage. Den står på en slätputsad och omålad sockel. Fasaderna är uppförda i gult tegel lagt i löpförband och sadeltaket är täckt med brunfärgade, enkupiga och falsade lertegelpannor (Veberöds DH och nock). I västra gaveln finns en murad och slätputsad skorsten med gjuten krona. Entrépartiet har en markerad och profilerad dörromfattning, en tillgänglighetsanpassad ramp i aluminium och en omålad trätrappa samt en brunmålad trädörr. Enluftsfönstren är vitmålad, sentida och pivothängda samt är i varierande storlek. Garaget är uppfört med vitt Mexitegel lagt i löpförband och ett pulpettak täckt med svartmålad plåt. Takfoten är klädd med svartmålad locklistpanel och carporten är brunmålad och i trä.

Fastigheten är omgärdad av nätstaket med häck innanför. Trädgården är anlagd och har stora gräsytor med inslag av löv- och barrträd samt buskar. Rabatterna är placerade utmed gärdet och fasaderna. Gångarna är plattsatta med betongplattor och uppfarten är asfalterad.