Billegården 59

Från bevaringsprogram
Billegården 59 fd. Billegården 38
Billegarden 38.png
Billegården 59
Information
AdressSankt Månsgatan 5
Byggnadsår1862, omb 1920, 1931
ByggherreTimmerman A. Andersson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus

Envånings bostadshus med inredd vind. Uppfört av tegel med rödmålad fasad, sexrutade, gröna fönster samt en grön pardörr med överljusfönster. En svart, panelklädd port leder in till gården genom en lägre tillbyggnad vid södra gavelväggen. Sadeltaket är täckt med svart falsplåt, och har mot gatan tre kupor. Huset inrymde ursprungligen tre tvårumslägenheter samt gavelrum på vinden. 1920 byggdes det om till två lägenheter med utökad vindsinredning. 1931 inreddes hela huset till en bostad, och en entré mot gatan försvann.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Halvhus med fasader i puts som avfärgats i gult. Snickerier i form av dörrar och fönster sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster och panelade dörrar. Pulpettaket lagt med svart papp. Norra delen av halvhuset tillbyggt i sen tid. Trädgården grön med växtlighet och gräsmatta.