Billegården 53

Från bevaringsprogram
Billegården 53 fd. Billegården 5
Billegarden 5.png
Billegården 53
Information
AdressStålbrogatan 1
ByggnadsårGathus och gårdshus 1882, omb 1922, 1967
ByggherreTimmerman J. Lindström
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhus i två våningar med rikt utformad fasad i nyrenässans.

Den höga sockeln har rusticering utförd i grå spritputs. Bottenvåningen har kvaderindelad, ljust målad puts, medan den övre våningen har murverk i rött tegel med fönsteromfattningar, lister och andra ornament i ljust målad cementputs. Fönsteromfaäningarna är släta, med konsolburna raka kornischer samt mönsterplattor i bröstningarna. Den profilerade gesimsen har fris av konsoler samt tandsnitt.

Byggnadens hörnparti betonas genom att det är framspringande och rikare ornamenterat.

Sexrutade, ljusbruna fönster samt ursprunglig körport med profilerat listverk, målad brun.

1922 skedde vindsinredning, 1967 byggdes huset om till studentbostäder, kallat Micklagård.[nutidsuppdateras]