Billegården 24

Från bevaringsprogram
Billegården 24
Billegarden 24.png
Billegården 24. Foto 1981.
Information
AdressSvanegatan 18
ByggnadsårGathus 1858, omb 1899, 1914, 1980
gårdshus 1921, omb 1928
ByggherreArbetaren Per Månsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gathus
Trädgård

Envåningshus med frontespis mot gatan uppfört av tegel och råsten. Putsade fasader och brunlaserade fönster med mitt- och tvärpost.

Huset inrymde 1859 fyra små enkelsidiga tvårumslägenheter samt en bostad om tre rum och kök. 1899 inreddes fem vindsrum med fyra takkupor mot gården. 1914 skedde en större ombyggnad varvid huset erhöll två våningar mot gården samt frontespis och balkong mot gatan.

Gårdshuset uppfördes som stall och vagnsport men omändrades 1928 till bostad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: f d röd nu värderat till svart[bör kontrolleras]

Långsträckt gatuhus i en våning med frontespis och inredd vind. Putsad sockel avfärgad svart, putsad fasad avfärgad vit. Sadeltak belagt med svart bandplåt, ståndränna, takkupor och takfallsfönster åt gatan. En stor frontespis åt gatan och en större tillbyggnad längs gårdsfasaden. Korspostfönster av senare tillverkning och spegelindelade pardörrar av senare tillverkning, brunmålade snickerier. Gårdshus i rött tegel under pulpettak belagt med grå plåt. Brunmålade snickerier. Trädgården med gräsmatta och växtlighet. Bostadsmiljö.